Vikariat ledig som trusopplærar i 40%

Trusopplæraren vår skal i foreldrepermisjon, og det er difor ledig 40 prosent stilling i eitt år frå 20. februar 2022. Det kan bli aktuelt med forlenging fram til sommaren 2023.

Bjerkreim sokn søkjer ein person som er positiv, strukturert, utadvendt og som trivs med både barn og ungdom. Arbeidet går ut på å planlegge, leie og koordinere ulike trusopplæringstiltak i samarbeid med andre tilsette og frivillige.

Trusopplæringsarbeidet i Bjerkreim er godt innarbeidd. Vi har eit mangfald av tilbod til barn og unge frå 2 – 16 år, eksempelvis 4-årsbok, 6-årsbok, lys vaken, tårnagenthelg og konfirmantarbeid. Arbeidet for dei minste er i samarbeid med kyrkjelydssekretæren og konfirmantopplegget er saman med presten.

Aktuell bakgrunn er f.eks. lærar, barnehagelærar, barne- og ungdomsarbeidar, kyrkjelydspedagog eller student på eit slikt studium. Det er svært positivt med personleg erfaring med å arbeide med barn og unge.  

Søkjaren må vere medlem i Den norske kyrkja. Løn etter avtaleverk for kyrkjeleg sektor. Stillinga inneber ettermiddags- og kveldsarbeid.

Søknadsfrist: 6. desember.

Send søknaden til:
Bjerkreim sokn, postboks 38, 4384 Vikeså, evt på e-post til post@bjerkreimkyrkja.no

Ta gjerne kontakt om du er interessert og lurer på noko!

Spørsmål kan rettast til

Kyrkjeverje Astrid Apalset Vassbø, 91198483 eller soknerådsleiar Kjersti Stendal Bjerkreim, 47646252.

Publisert 10. november 2021 kl: 14:33, oppdatert 10. november 2021 kl: 14:33, av astridav

Aktuelt

 1. Oppdatering fra vårt misjonsprosjekt!

  Bjerkreim menighet sitt misjonsprosjekt er å støtte Misjonsalliansen sitt arbeid som fortiden fokuserer på lese- og skriveopplæring, og mikrofinans i Liberia. På grunn av fattigdom er det mange voksne som ikke har gått på skole og trenger voksenopplæring. Her er noen korte utdrag fra årets høstrapport. Rapporten i sin helhet finner du her «Skoleåret begynner […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
  • Misjon
 2. Gullkonfirmantar i Bjerkreim 2022

  50års-konfirmantane i Bjerkreim 2022

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 3. Trafikalt grunnkurs i Bjerkreim

  Hei og velkommen til nytt Trafikalt Grunnkurs i Bjerkreim! Dette er et samarbeid mellom Bjerkreim kyrkje og Høiens trafikkskole. Kurset består av fem samlinger. De fire første samlingene blir på kyrkjekontoret på Vikeså. Den siste samlingen er mørkekjøring. Tid og sted for denne blir avtalt i løpet av høsten. 17. oktober, 14.00-16.30: Velkomstsamling med pizza […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Konfirmant
  • Trusopplæring
 4. Sokneprest i Bjerkreim sokn

  Er du ein prest som er glad i folkekyrkja og set pris på eit allsidig organisasjonsliv? Då er du kanskje den neste soknepresten i Dalane prosti med særleg ansvar for Bjerkreim sokn. Søknadsfrist 14. august.

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 5. Mikrofinans i Liberia

  Bjerkreim sokn sitt misjonsprosjekt er å støtte arbeidet til Misjonsalliansen i Liberia. En del av tiltakene Misjonsalliansen har satt til verks er å starte opp mikrofinans-banken Diaconia MDI. Banken tilbyr banktjenester og er en mulighet for fattige og ressurssvake til å f.eks. ta opp lån for å starte en bedrift eller bedre sine levevilkår. Hva […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Misjon
 6. Ivesdal kyrkje

  Salmekveld i Ivesdal kyrkje

  Det vert salmekveld i Ivesdal kyrkje onsdag 27. april kl 19.30.

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 7. Fasteaksjonen 2022

  På tysdag 5. april gjekk konfirmantane med bøsse. Gåva går til alt Kirkens Nødhjelp sitt arbeidd. Tema i år er «Håp i ein dråpe vatn». På aksjonsdagen vart det samla inn 64 958 kr.

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 8. Årsmelding 2021

  Her er årsmeldinga for Bjerkreim sokn i 2021. Denne gongen er det laga ei årsmelding som gjeld for både soknerådet, fellesrådet og til sokneårsmøtet. Rekneskapen vert dessverre ikkje klar til sokneårsmøtet, men blir sendt sokneråd/fellesråd for godkjenning i løpet av våren. Hovudpunkta i årsmeldinga blir presentert på sokneårsmøtet søndag 20. februar like etter gudstenesta i […]

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt