Vikariat ledig som trusopplærar i 40%

Trusopplæraren vår skal i foreldrepermisjon, og det er difor ledig 40 prosent stilling i eitt år frå 20. februar 2022. Det kan bli aktuelt med forlenging fram til sommaren 2023.

Bjerkreim sokn søkjer ein person som er positiv, strukturert, utadvendt og som trivs med både barn og ungdom. Arbeidet går ut på å planlegge, leie og koordinere ulike trusopplæringstiltak i samarbeid med andre tilsette og frivillige.

Trusopplæringsarbeidet i Bjerkreim er godt innarbeidd. Vi har eit mangfald av tilbod til barn og unge frå 2 – 16 år, eksempelvis 4-årsbok, 6-årsbok, lys vaken, tårnagenthelg og konfirmantarbeid. Arbeidet for dei minste er i samarbeid med kyrkjelydssekretæren og konfirmantopplegget er saman med presten.

Aktuell bakgrunn er f.eks. lærar, barnehagelærar, barne- og ungdomsarbeidar, kyrkjelydspedagog eller student på eit slikt studium. Det er svært positivt med personleg erfaring med å arbeide med barn og unge.  

Søkjaren må vere medlem i Den norske kyrkja. Løn etter avtaleverk for kyrkjeleg sektor. Stillinga inneber ettermiddags- og kveldsarbeid.

Søknadsfrist: 6. desember.

Send søknaden til:
Bjerkreim sokn, postboks 38, 4384 Vikeså, evt på e-post til post@bjerkreimkyrkja.no

Ta gjerne kontakt om du er interessert og lurer på noko!

Spørsmål kan rettast til

Kyrkjeverje Astrid Apalset Vassbø, 91198483 eller soknerådsleiar Kjersti Stendal Bjerkreim, 47646252.

Publisert 10. november 2021 kl: 14:33, oppdatert 10. november 2021 kl: 14:33, av astridav

Aktuelt

 1. GLOBAL er i gang igjen!

  Velkommen til Global kafé på Vikeså misjonshus og Global kvelds på Bjerkreim bedehus! Dette er et tiltak for vellykket integrering av tilflyttere i bygden. Tiltaket er et samarbeid mellom kirken, bedehuset og misjonshuset. Ønsket er at innbyggere og innvandrere skal komme sammen og dele et måltid eller en kopp kaffe. Vi har også «åpen kirke» […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
 2. Julegudstjenestene i Bjerkreim

  Nettene har blitt lange og kulden har krøpet inn. Etter en lang advent er det snart jul! I Bjerkreim er kirkene pyntet med både juletre og julekrybbe, og julaften endres den liturgiske fargen til hvit for å markere fest og glede. Dette er julens gudstjenester: Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Bjerkreim i jula.

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Gudstenester
 3. Minnegudstjeneste 6. november kl 19.30

  Søndag 6. november er det minnegudstjeneste i Bjerkreim kyrkje klokken 19.30. De som har mistet noen i løpet av det siste året er da spesielt velkommen til å bli med. Under gudstjenesten blir navnet til den avdøde lest opp og et lys blir tent for han eller henne. Mange bruker anledningen til å sette lys […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
  • Gudstenester
 4. Julehjelp 2022

  Det nærmer seg jul. Også i Bjerkreim kan det være noen som sliter med å få endene til å møtes. Vi i kirken ønsker å gjøre julestøtten til Frelsesarmeen mer tilgjengelig for folk i Bjerkrem, derfor tilbyr vi utlevering av en julepakke til de ekstra trengende i år også! Dette er samme julehjelp som Frelsesarmeen […]

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
 5. Oppdatering fra vårt misjonsprosjekt!

  Bjerkreim menighet sitt misjonsprosjekt er å støtte Misjonsalliansen sitt arbeid som fortiden fokuserer på lese- og skriveopplæring, og mikrofinans i Liberia. På grunn av fattigdom er det mange voksne som ikke har gått på skole og trenger voksenopplæring. Her er noen korte utdrag fra årets høstrapport. Rapporten i sin helhet finner du her «Skoleåret begynner […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
  • Misjon
 6. Gullkonfirmantar i Bjerkreim 2022

  50års-konfirmantane i Bjerkreim 2022

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 7. Trafikalt grunnkurs i Bjerkreim

  Hei og velkommen til nytt Trafikalt Grunnkurs i Bjerkreim! Dette er et samarbeid mellom Bjerkreim kyrkje og Høiens trafikkskole. Kurset består av fem samlinger. De fire første samlingene blir på kyrkjekontoret på Vikeså. Den siste samlingen er mørkekjøring. Tid og sted for denne blir avtalt i løpet av høsten. 17. oktober, 14.00-16.30: Velkomstsamling med pizza […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Konfirmant
  • Trusopplæring
 8. Sokneprest i Bjerkreim sokn

  Er du ein prest som er glad i folkekyrkja og set pris på eit allsidig organisasjonsliv? Då er du kanskje den neste soknepresten i Dalane prosti med særleg ansvar for Bjerkreim sokn. Søknadsfrist 14. august.

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt