Diakoni

Bjerkreim menighet har fra 1. august 21 diakoniarbeider i 50%. Arbeidsdager for diakoni er mandag, onsdag og annenhver fredag. Ønsker du en samtale eller bare en drøs kan du ta kontakt på e-post, ringe eller sende en SMS. Kontortelefon er 51 20 11 95 og mobil 41669151.

(forts. lengre nede…)

Siste relevante innlegg:

  • Fakkeltog og markering i kirken
    Bli med på fakkeltog for fred i Ukraina den 7.12 kl 18.30. Etter toget blir det et kort program i kirken.
  • Minnegudstjeneste 6. november kl 19.30
    Søndag 6. november er det minnegudstjeneste i Bjerkreim kyrkje klokken 19.30. De som har mistet noen i løpet av det siste […]
  • Julehjelp 2022
    Det nærmer seg jul. Også i Bjerkreim kan det være noen som sliter med å få endene til å møtes. Vi […]

Hva gjør en diakon?

En diakon er en som jobber for mennesker i nød eller i vanskelige livssituasjoner. Selve ordet er gresk og betyr «tjener». En diakons tjeneste kan være veldig varierende og tilpasset lokale behov. Generelt sett kan diakonens oppgaver sammenfattes i denne listen fra diakonforbundet:

– Vern om skaperverket er også vern om menneskets livsmiljø og er derfor en del av diakonens oppgaver.
– Diakoner arbeider med alle aldersgrupper, men kan ha fokus på enkelte grupper.
– Diakoner arbeider med frivillige gjennom rekruttering, opplæring og tilrettelegging.
– Diakoner arbeider tverrfaglig og kan fange opp personer som «faller mellom ulike stoler».
– Diakonen har en bred kompetanse som gir god mulighet til samarbeid med ulike instanser innen kommunen og med frivillige organisasjoner.
– Diakonen er ofte et viktig bindeledd mellom kirke og lokalsamfunn.
– Diakonen har en klart definert kirkelig stilling med kirkelig identitet og har et utadrettet arbeid mot mennesker. Diakonen er underlagt strenge regler om taushetsplikt.

http://www.diakonforbundet.no/hva-er-en-diakon

Diakonen er ansatt i kirken og er motivert av sin kristne tro. Likevel er det et mål at diakonen skal være nøytral i forhold til møte andre mennesker med ulik tro og livsførsel.

Diakoni-tilbudet i Bjerkreim

I Bjerkreim ønsker vi at diakonen (diakoniarbeideren) spesielt skal arbeide med ungdommer og unge voksne, innvandrere, ensomhet og med de som faller utenfor, helt nøytralt i forhold til tro og religion.

I tillegg arbeider soknerådets diakoniutvalg med etablerte omsorgstjenester i menigheten. Diakoniutvalget har bl.a. ansvar for den årlige allehelgenssamlingen, blomsterhilsener, forbønn for konfirmanter og besøkstjeneste.