Vil du gi en gave?

Ønsker du å bidra med midler til vårt misjonsprosjekt? Da kan du gi din gave til kontonummer 3344.07.11257. Merk betalingen med «Misjonsprosjekt».

Eventuelt kan du gi en gave gjennom Misjonsalliansens nettsider: https://misjonsalliansen.no/gave-til-liberia

En ungdom fra Liberia som står i sin egen butikk.