Familiegudsteneste

 1. Palmesøndag

  Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp, Kyrkjekaffe,

  Diplom til dåpsskulebarna

  Takkoffer
  IKO

 2. Søndag før pinse

  Familiegudsteneste i Ivesdal kyrkje, Dåp,

  Kan bli endra til Veen gard - og samarbeid med sundagsskulane

  Takkoffer
  KIA- kristent Interkulturelt arbeid

 3. 17. mai

  Familiegudsteneste i Vikeså Misjonshus,

 4. Vingardssøndag/14. søndag i treeiningstida

  Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp,

  Bøker til 6 åringane

 5. 15. søndag i treeiningstida

  Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp,

  Sundagsskulens Dag Bøker til 4 åringane

 6. 19. søndag i treeiningstida

  Familiegudsteneste i Samfunnshuset,

  Markensgudsteneste

 7. 22. søndag i treeiningstida

  Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp,

  Familiegudsteneste - Tårnagenthelg Hausttakkefest i sam. arb. med bygdekvinnene og bondelaget

  Takkoffer
  Sambolabo - bygdekvinnenes landbruksprosjekt

 8. 1. søndag i adventstida

  Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp,

  Lys Vaken helg Teikningar frå 5.trinn Vikeså skule til preika