Familiegudsteneste

 1. 18. søndag i treeiningstida

  Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp,

  Sundagsskulens Dag. Utdeling av 4 års bøker. Forsongarar av barnegruppe v/ Valborg Bjerkreim.

  Takkoffer
  Bjerkreim sundagsskulelag

 2. 25. søndag i treeiningstida

  Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp,

  Tårnagenthelg

  Takkoffer
  Misjonsprosjektet Window of Hope

 3. Domssøndag/Kristi kongedag

  Familiegudsteneste i Vikeså Misjonshus,

  Teikningar frå 5. trinn Vikeså skule til preiketeksta .Barnesanggruppe v/ Valborg Bjerkreim. Lovsangsgruppe fra Vikeså misjonshus.

  Takkoffer
  Søndagsskulen i Norge

 4. 1. søndag i adventstida

  Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp,

  Lys Vaken helg

  Takkoffer
  Norsk kyrkje i utlandet - Sjømannskyrkja

 5. Julaften

  Familiegudsteneste i Ivesdal kyrkje,

 6. Julaftan

  Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje,

  Takkoffer
  Kirkens Nødhjelp

 7. Julaftan

  Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje,

  Takkoffer
  Diakoniarbeidet

 8. Fredag 29. desember

  Familiegudsteneste i Ørsdalen kapell,

  Juletrefest