1. sundag i adventstida

har vi Gudsteneste i Vikeså Misjonshus,

Kulturdagen