11. søndag i treeiningstida

har vi Høgmesse i Bjerkreim kyrkje, Dåp, Nattverd,

Leif Wikøren Nilsen og Sander Slettebø Grøsfjell