16. søndag i treeiningstida

har vi Gospelmesse i Bjerkreim kyrkje,

Presentasjon konfirmantar 2023/2024 Gullkonfirmantane deltek