17. sundag i treeiningstida

har vi Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp,

sundagsskulens dag - utdeling av 4 års bøker