19. sundag i treeiningstida

har vi Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp,

Hausttakkefest i sam.arb. Bygdekvinnene og Bondelaget-Tårnagenthelg