2. søndag i adventstida

har vi Lysmesse i Bjerkreim kyrkje,

Konfirmantane deltek med innslag