2. søndag i fastetida

har vi Høgmesse i Bjerkreim kyrkje, Dåp, Nattverd,