2. søndag i openberringstida

har vi Høgmesse i Bjerkreim kyrkje, Nattverd,

Tema Johannes Openberring