2. sundag i openberringstida

har vi Høgmesse i Bjerkreim kyrkje, Nattverd,

Dåp mulig