2. sundag i openberringstida

har vi Høgmesse i Bjerkreim kyrkje, Dåp, Nattverd,

Dåp mulig.