2. sundag i påsketida

har vi Høgmesse i Ivesdal kyrkje,

Mulighet for dåp