3. søndag i adventstida

har vi Julekonsert i Bjerkreim kyrkje,