3. søndag i treeiningstida

har vi Friluftsgudsteneste i Lauperak,

Kan bli høgmesse i Bjerkreim kyrkje med dåp