3. sundag i fastetida

har vi Gospelmesse i Bjerkreim kyrkje,

Gospelmesse - mulighet for dåp. Forsong: Valborg Bjerkreim, Monika og Øystein Vassbø. Musikk: Kai Tore Vik(trommer) og Torunn Bjerkreim Moi(bassgitar). Ope for 100 gudstenestedeltakare på anviste plasser