4. søndag i treeiningstida

har vi Høgmesse i Bjerkreim kyrkje, Dåp,