4. sundag i adventstida

har vi i Bjerkreim kyrkje,

Julekonsert kl. 18.30. (Sjekk tid)