4. sundag i adventstida

har vi Julekonsert i Bjerkreim kyrkje,

Julekonsert