4. sundag i openberringstida

har vi Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje,

Bibel 6. klassetrinn Dåp mulig