4. sundag i openberringstida

har vi Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp,

Bibel 6. klassetrinn Dåp mulig