4. sundag i påsketida

har vi Høgmesse i Bjerkreim kyrkje, Dåp, Nattverd,