5. sundag i påsketida

har vi G3 gudsteneste i Vikeså Misjonshus, Nattverd,