7. sundag i treeiningstida

har vi Friluftsgudsteneste i soknet,

Friluftsgudsteneste. Stad kjem etter kvart