Aposteldagen/6. søndag i treeiningstida

har vi Høgmesse i Ivesdal kyrkje, Dåp,