Aposteldagen / 6. sundag i treeiningstida

har vi Gudsteneste i Bjerkreim kyrkje,

Vikarprest Ingun Stokstad Barane. Merk tid!