Bots- og bønnedag

har vi Høgmesse i Ivesdal kyrkje, Nattverd,