Kristi openberringsdag

har vi Ikkje gudsteneste i soknet,