Langfredag

har vi Pasjonsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje,