Laurdag 02.10.

har vi Konfirmasjonsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje,