Laurdag 02.10.

har vi Konfirmasjonsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje,

Song av Valborg Bakke Bjerkreim og Borghild Hvidsten Gjedrem