Laurdag 1. juni 2024

har vi Konfirmasjonsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje,