Laurdag 18.09.

har vi Konfirmasjonsgudsteneste i Ivesdal kyrkje,

Song av Anne Margrethe Vikeså