Laurdag 18.09.

har vi Konfirmasjonsgudsteneste i Ivesdal kyrkje,