Laurdag 18.09.

har vi Konfirmasjonsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje,

Song av Monika Vassbø