Laurdag 20. mai 2023

har vi Konfirmasjonsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje,