Lørdag 24.august 2024

har vi Dåpsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp,