Maria bodskapsdag

har vi Høgmesse i Vikeså Misjonshus, Nattverd,