Arkiv: Gudstenester

 1. Vingardssøndag/14. søndag i treeiningstida

  Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp,

  Bøker til 6 åringane

  Takkoffer
  Misjonsprosjektet

 2. 15. søndag i treeiningstida

  Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp,

  Sundagsskulens Dag Bøker til 4 åringane

  Takkoffer
  Bjerkreim sundagsskule

 3. 16. søndag i treeiningstida

  Gudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp,

  Presentasjon konfirmantar Gullkonfirmantane deltek

  Takkoffer
  Diakoniarbeidet

 4. 17. søndag i treeiningstida

  Ikkje gudsteneste i soknet,

 5. 18. søndag i treeiningstida

  Høgmesse i Ivesdal kyrkje, Dåp,

  Takkoffer
  Kirkens SOS

 6. 19. søndag i treeiningstida

  Familiegudsteneste i Samfunnshuset,

  Markensgudsteneste

 7. 20. søndag i treeiningstida

  G3 gudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Nattverd,

  SångZ deltar. Tema: skilsmisse

  Takkoffer
  Norea Mediemisjon

 8. 21. søndag i treeiningstida

  Ikkje gudsteneste i soknet,