Påskedag

har vi Høgtidsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Nattverd,