Pinseaften

har vi Konfirmasjonsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje,