Såmannssøndag

har vi Høgmesse i Ivesdal kyrkje, Dåp, Nattverd,