Såmannssøndag

har vi Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp,

Utdeling Biblar til 6. klassetrinn