Skjærtorsdag

har vi Gudsteneste i Bjerkreim kyrkje,

mulig samarbeid med Bjerkreim Bedehus- påskemåltid og påskevandring