Speiderleirsgudsteneste

har vi Gudsteneste i Bjerkreim kyrkje,