Sundag før pinse

har vi Konfirmasjonsgudsteneste i Ivesdal kyrkje,