Sundag før pinse

har vi Høgmesse i Ivesdal kyrkje,

mulighet for dåp