Treeiningssøndag

har vi Konfirmasjonsgudsteneste i Ivesdal kyrkje,