Vingårdssundag / 14. sundag i treeiningstida

har vi Gospelmesse i Bjerkreim kyrkje,

Konfirmantpresentasjon og gullkonfirmantar