Velkommen til gudsteneste i Bjerkreim kyrkjelyd

Gudstenestene våre er varierte og inkluderande. Me legg vekt på at det skal være enkelt å delta uansett om du er besøkande, ung, gammel, kyrkjevant eller -uvant.

For å få ein oversikt over når og kva slags gudstenester me har planlagt framover har me laga til ein gudstenesteoversikt. Denne oversikten kan være god å bruke både for deg som plalegg dåp, nattverdsgang eller elles lurer på kva slags gudstenestepreg den enkelte gudstenestefeiringa har. Den vil også være ein uvurderlig hjelp for dei som planlegg andre kristne aktiviteter i bygda (me har langvarig tradisjon i Bjerkreim for å samarbeidd som unngår å leggje opp til konkurrerande arrangement.

Bilde av Bjerkreim kyrkje i naturskjønne omgivelser
Bjerkreim Kyrkjelyd

Og her under er ei listeoversikt over gudstenestene framover:

KyrkjeåretDato/tidStedOfferTypeNotaterDåp/nattverd
TreeiningssøndagIvesdal kyrkjeTrusopplæringaKonfirmasjonsgudstenesteSong av Agneta Egeland/ akk. av Borghild Hvidsten Gjedrem
2. søndag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeBibelskulen BildøyHøgmesseDåp, Nattverd,
3. søndag i treeiningstidaLauperakFriluftsgudsteneste
4. søndag i treeiningstidasoknetIkkje gudsteneste
5. søndag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeUngdom i OppdragHøgmesseDåp, Nattverd,
Aposteldagen/6. søndag i treeiningstidaIvesdal kyrkjeRedd BarnaHøgmesseDåp, Nattverd,
7. søndag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeBlå KorsHøgmesseDåp, Nattverd,
8. søndag i treeiningstidasoknetIkkje gudstenesteSokneprestens ferie
9. søndag i treeiningstidasoknetIkkje gudstenesteSokneprestens ferie
10. søndag i treeiningstidasoknetIkkje gudsteneste
11. søndag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeHøgmesseInnsetting ny sokneprest Per Børge Hillestad Prost Ingun Stokstad Barane deltek KyrkjekaffeDåp, Nattverd,
12. søndag i treeiningstidaIvesdal kyrkjeMercy ShipHøgmesseDåp, Nattverd,
13. søndag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeMisjonsprosjektet Window of HopeFamiliegudstenesteUtdeling 6 års bøker Misjonsaktiviteter etter gudstenestaDåp,
Vingardssøndag/14. søndag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeMisjon utan grenserG3 gudstenesteFørehandsstemming kyrkjeval etter gudstenestaDåp, Nattverd,
15. søndag i treeiningstidasoknetIkkje gudsteneste
16. søndag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeDiakoniarbeidetGospelmessePresentasjon konfirmantar 2023/2024 Gullkonfirmantane deltek
17 søndag i treeiningstidaSamfunnshusetMarkensgudsteneste
18. søndag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeBjerkreim sundagsskulelagFamiliegudstenesteSundagsskulens Dag. Utdeling av 4 års bøkerDåp,
19. søndag i treeiningstidasoknetIkkje gudsteneste
20. søndag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeSambolabo - bygdekvinnenes landbruksprosjektGudstenesteHausttakkefestDåp,
21. søndag i treeiningstidaIvesdal kyrkjeKFUK/KFUMHøgmesseDåp, Nattverd,
Bots- og bønnedagBjerkreim kyrkjeOpne DørerG3 gudstenesteDåp, Nattverd,
MinnedagBjerkreim kyrkjeMinnegudsteneste
24. søndag i treeiningstidasoknetIkkje gudsteneste
25. søndag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeMisjonsprosjektet Window of HopeFamiliegudstenesteTårnagenthelgDåp,
Domssøndag/Kristi kongedagIvesdal kyrkjeSøndagsskulen i NorgeFamiliegudstenesteTeikningar frå 5. trinn Vikeså skule til preiketekstaDåp,
1. søndag i adventstidaBjerkreim kyrkjeNorsk kyrkje i utlandet - SjømannskyrkjaFamiliegudstenesteLys Vaken helgDåp,
2. søndag i adventstidaBjerkreim kyrkjeLysmesseKonfirmantane deltek med innslag
3. søndag i adventstidaBjerkreim kyrkjeJulekonsert
Torsdag 21. desember 2023Ivesdal kyrkjeSkulegudsteneste
Torsdag 21. desember 2023Ivesdal kyrkjeSkulegudsteneste
Torsdag 21. desember 2023Bjerkreim kyrkjeSkulegudsteneste
JulaftenIvesdal kyrkjeFamiliegudsteneste
JulaftanBjerkreim kyrkjeKirkens NødhjelpFamiliegudsteneste
JulaftanBjerkreim kyrkjeDiakoniarbeidetFamiliegudsteneste
JuledagBjerkreim kyrkjeNormisjonHøgtidsgudstenesteNattverd,
Fredag 29. desemberØrsdalen kapellFamiliegudstenesteJuletrefest
NyttårsaftenBjerkreim kyrkjeGudstenesteNyttårsgudsteneste

Ulike artikler som har med gudstenestene å gjøre