Velkommen til gudsteneste i Bjerkreim kyrkjelyd

Gudstenestene våre er varierte og inkluderande. Me legg vekt på at det skal være enkelt å delta uansett om du er besøkande, ung, gammel, kyrkjevant eller -uvant.

For å få ein oversikt over når og kva slags gudstenester me har planlagt framover har me laga til ein gudstenesteoversikt. Denne oversikten kan være god å bruke både for deg som plalegg dåp, nattverdsgang eller elles lurer på kva slags gudstenestepreg den enkelte gudstenestefeiringa har. Den vil også være ein uvurderlig hjelp for dei som planlegg andre kristne aktiviteter i bygda (me har langvarig tradisjon i Bjerkreim for å samarbeidd som unngår å leggje opp til konkurrerande arrangement.

Bjerkreim Kyrkjelyd
Bjerkreim Kyrkjelyd

Og her under er ei listeoversikt over gudstenestene framover:

KyrkjeåretDato/tidStedOfferTypeNotaterDåp/nattverd
17. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeBjerkreim sundagsskulelagG3 gudsteneste4 årsbok og sundagsskulens dag. Forsongarar. SångZ.Dåp,
18. sundag i treeiningstidasoknetIkkje gudsteneste
19. sundag i treeiningstidaIvesdal kyrkjeMisjonsprosjektet i LiberiaHøgmesseDåp, Nattverd,
20. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeBygdekvinnenes landbruksprosjekt SambolaboGudstenesteDåp, Nattverd,
Bots- og bønedagBjerkreim kyrkjeMisjonsprosjektetFamiliegudstenesteTårnagenthelgDåp, Nattverd,
MinnedagBjerkreim kyrkjeMinnegudstenesteMinnegudsteneste allehelgensdag i samarbeid med diakoniutvalet
23. sundag i treeiningstidasoknetIkkje gudsteneste
Domssundag / Kristi kongedagBjerkreim kyrkjeMisjonsprosjektetFamiliegudstenesteLys Vaken helgDåp, Nattverd,
1. sundag i adventstidaIvesdal kyrkjeOpne dørerFamiliegudstenesteTeikningar frå 5 trinn Vikeså skuleDåp, Nattverd,
2. sundag i adventstidaBjerkreim kyrkjeTrusopplæringa/konfirmantarbeidetLysmesseKonfirmantane deltek
3. sundag i adventstidaBjerkreim kyrkjeBibelskulen BildøyG3 gudstenesteDåp, Nattverd,
4. sundag i adventstidaBjerkreim kyrkjeJulekonsertJulekonsert
JulaftanIvesdal kyrkjeMisjonsprosjektetFamiliegudstenesteJulaftan
JulaftanBjerkreim kyrkjeKirkens NødhjelpFamiliegudstenesteJulaftan
JulaftanBjerkreim kyrkjeTrusopplæringaFamiliegudsteneste
JuledagBjerkreim kyrkjeNLMHøgtidsgudstenesteNattverd,
Torsdag 29. desembersoknetIkkje gudsteneste
NyttårsaftanBjerkreim kyrkjeGudsteneste

Ulike artikler som har med gudstenestene å gjøre