Velkommen til gudsteneste i Bjerkreim kyrkjelyd

Gudstenestene våre er varierte og inkluderande. Me legg vekt på at det skal være enkelt å delta uansett om du er besøkande, ung, gammel, kyrkjevant eller -uvant.

For å få ein oversikt over når og kva slags gudstenester me har planlagt framover har me laga til ein gudstenesteoversikt. Denne oversikten kan være god å bruke både for deg som plalegg dåp, nattverdsgang eller elles lurer på kva slags gudstenestepreg den enkelte gudstenestefeiringa har. Den vil også være ein uvurderlig hjelp for dei som planlegg andre kristne aktiviteter i bygda (me har langvarig tradisjon i Bjerkreim for å samarbeidd som unngår å leggje opp til konkurrerande arrangement.

Bjerkreim Kyrkjelyd
Bjerkreim Kyrkjelyd

Og her under er ei listeoversikt over gudstenestene framover:

KyrkjeåretDato/tidStedOfferTypeNotaterDåp/nattverd
6. sundag i påsketidasoknetIkkje gudsteneste
HelgetorsdagOmsorgsenteretGudsteneste
UngdomsgudstenesteDigitalUngdomsgudstenesteSamarbeid med BKU
Sundag før pinseIvesdal kyrkjeNKSSHøgmessemulighet for dåp
17. maiBjerkreim kyrkjetrusopplæringaFamiliegudstenesteSang av gruppe fra Bjerkreim barnekor. Spill på fløyte av Karen Sofie Solberg.
PinsedagBjerkreim kyrkjeNormisjonGudstenesteHøgtidsgudsteneste - Forsongare: Sång Z
TreeniningssundagBjerkreim kyrkjeIndremisjonsforbundet i RogalandGudsteneste
2. sundag i treeiningstidaIvesdal kyrkjeNMSGudstenestemulighet for dåp
3. sundag i treeiningstidaVikeså MisjonshusNorsk kyrkje i utlandet - sjømannskyrkjaG3 gudsteneste
4. ssundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeIKOGudstenesteTur etter gudstenesta - mulighet for dåp
5. sundag i treeiningstidasoknetIkkje gudstenesteFerieavvikling
Aposteldagen / 6. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeMisjonsprosjektet i LiberiaGudstenesteVikarprest Ingun Stokstad Barane. Merk tid!
7. sundag i treeiningstidasoknetIkkje gudstenesteFerieavvikling
8. sundag i treeiningstidaIvesdal kyrkjeBibelskulen i GrimstadGudstenesteLek gudsteneste eller vikarprest
9. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeBibelskulen BildøyHøgmesse
10. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeGå Ut SenteretHøgmesseDåp, Nattverd,
11. sundag i treeiningstidaIvesdal kyrkjeMisjonsprosjektetHøgmesseDåp, Nattverd,
12. sundag i treeiningstidasoknetIkkje gudstenesteMånedsfri 6/10
13. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjetrusopplæringaFamiliegudstenesteUtdeling 6-års bøker
Vingardssundag / 14. sundag i treeiningstidaVikeså MisjonshusGudsteneste
15. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeKonfirmantarbeidetGudstenesteGospelmesse. Konfirmantpresentasjon og 50 års konfirmanter
16. sundag i treeiningstidasoknetIkkje gudstenesteMånedsfri 7/10
Torsdag 16.09.Bjerkreim kyrkjeGudstenesteSamtalegudsteneste
Laurdag 18.09.Bjerkreim kyrkjetrusopplæringaKonfirmasjonsgudsteneste
Laurdag 18.09.Ivesdal kyrkjetrusopplæringaKonfirmasjonsgudsteneste
17. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeBjerkreim sundagsskuleFamiliegudstenesteSundagsskulens Dag. 4-års bøker
18. sundag i treeiningstidaSamfunnshusetGudstenesteMarkensgudsteneste. Sjekk dato og kl. med komiteen
Laurdag 02.10.Bjerkreim kyrkjetrusopplæringaKonfirmasjonsgudsteneste
Laurdag 02.10.Bjerkreim kyrkjetrusopplæringaKonfirmasjonsgudsteneste
19. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeSambolabo- bygdekvinnenes jordbruksprosjektG3 gudstenesteHausttakkefest
20. sundag i treeiningstidaIkkje gudsteneste
21. sundag i treeiningstidaVikeså MisjonshusKirkens BymisjonGudsteneste
22. sundag i treeiningstidaIvesdal kyrkjeNormisjonHøgmesseDåp, Nattverd,
Bots– og bønedagBjerkreim kyrkjeMisjonsprosjektetFamiliegudstenesteTårnagenthelg
MinnedagBjerkreim kyrkjeGudsteneste
25. sundag i treeiningstidasoknetIkkje gudstenesteMånedsfri 9/10
Domssundag / Kristi kongedagBjerkreim kyrkjeMisjonsprosjektetFamiliegudstenesteLys VakenDåp, Nattverd,
1. sundag i adventstidaVikeså MisjonshusWycliffeGudstenesteKulturdagen
2. sundag i adventstidaBjerkreim kyrkjekonfirmantarbeidetGudstenesteLysmesse
3. sundag i adventstidaBjerkreim kyrkjeMisjonsprosjektetG3 gudsteneste
4. sundag i adventstidaBjerkreim kyrkjeJulekonsert kl. 18.30. (Sjekk tid)
JulaftanIvesdal kyrkjeMisjonsprosjektetFamiliegudsteneste
JuledagBjerkreim kyrkjeGudstenesteHøgtidsgudstenesteDåp, Nattverd,
NyttårsaftanBjerkreim kyrkjeGudsteneste
  •  6. sundag i påsketida, Ikkje gudsteneste i soknet,
  •  Helgetorsdag, Gudsteneste i Omsorgsenteret,
  •  Ungdomsgudsteneste, Ungdomsgudsteneste i Digital, Samarbeid med BKU
  •  Sundag før pinse, Høgmesse i Ivesdal kyrkje, mulighet for dåp
  •  17. mai, Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Sang av gruppe fra Bjerkreim barnekor. Spill på fløyte av Karen Sofie Solberg.

Ulike artikler som har med gudstenestene å gjøre

Les alle saker om gudstenestene våre i arkivet