Velkommen til gudsteneste i Bjerkreim kyrkjelyd

Gudstenestene våre er varierte og inkluderande. Me legg vekt på at det skal være enkelt å delta uansett om du er besøkande, ung, gammel, kyrkjevant eller -uvant.

For å få ein oversikt over når og kva slags gudstenester me har planlagt framover har me laga til ein gudstenesteoversikt. Denne oversikten kan være god å bruke både for deg som plalegg dåp, nattverdsgang eller elles lurer på kva slags gudstenestepreg den enkelte gudstenestefeiringa har. Den vil også være ein uvurderlig hjelp for dei som planlegg andre kristne aktiviteter i bygda (me har langvarig tradisjon i Bjerkreim for å samarbeidd som unngår å leggje opp til konkurrerande arrangement.

Bjerkreim Kyrkjelyd
Bjerkreim Kyrkjelyd

Og her under er ei listeoversikt over gudstenestene framover:

KyrkjeåretDato/tidStedOfferTypeNotaterDåp/nattverd
10. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeGå Ut SenteretFamiliegudstenesteDåp,
11. sundag i treeiningstidaIvesdal kyrkjeMisjonsprosjektetHøgmesseVed sokneprest emeritus Oddmund BruntlandDåp, Nattverd,
12. sundag i treeiningstidasoknetIkkje gudstenesteMånedsfri 6/10
13. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjetrusopplæringaFamiliegudstenesteUtdeling 6-års bøker
Vingardssundag / 14. sundag i treeiningstidaVikeså MisjonshusACTA- barn og unge i NormisjonGudsteneste
15. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeKonfirmantarbeidetGudstenesteGospelmesse. Konfirmantpresentasjon og 50 års konfirmanter
16. sundag i treeiningstidasoknetIkkje gudstenesteMånedsfri 7/10
Torsdag 16.09.Bjerkreim kyrkjeGudstenesteSamtalegudsteneste
Laurdag 18.09.Bjerkreim kyrkjetrusopplæringaKonfirmasjonsgudsteneste
Laurdag 18.09.Ivesdal kyrkjetrusopplæringaKonfirmasjonsgudsteneste
17. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeBjerkreim sundagsskuleFamiliegudstenesteSundagsskulens Dag. 4-års bøker
18. sundag i treeiningstidaSamfunnshusetGudstenesteMarkensgudsteneste på Samfunnshuset
Laurdag 02.10.Bjerkreim kyrkjetrusopplæringaKonfirmasjonsgudsteneste
Laurdag 02.10.Bjerkreim kyrkjetrusopplæringaKonfirmasjonsgudsteneste
19. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeSambolabo- bygdekvinnenes jordbruksprosjektG3 gudstenesteHausttakkefest
20. sundag i treeiningstidaIkkje gudsteneste
21. sundag i treeiningstidaVikeså MisjonshusKirkens BymisjonGudsteneste
22. sundag i treeiningstidaIvesdal kyrkjeNormisjonHøgmesseDåp, Nattverd,
Bots– og bønedagBjerkreim kyrkjeMisjonsprosjektetFamiliegudstenesteTårnagenthelg
MinnedagBjerkreim kyrkjeGudsteneste
25. sundag i treeiningstidasoknetIkkje gudstenesteMånedsfri 9/10
Domssundag / Kristi kongedagBjerkreim kyrkjeMisjonsprosjektetFamiliegudstenesteLys VakenDåp, Nattverd,
1. sundag i adventstidaVikeså MisjonshusWycliffeGudstenesteKulturdagen
2. sundag i adventstidaBjerkreim kyrkjekonfirmantarbeidetGudstenesteLysmesse
3. sundag i adventstidaBjerkreim kyrkjeMisjonsprosjektetG3 gudsteneste
4. sundag i adventstidaBjerkreim kyrkjeJulekonsert kl. 18.30. (Sjekk tid)
JulaftanIvesdal kyrkjeMisjonsprosjektetFamiliegudsteneste
JuledagBjerkreim kyrkjeGudstenesteHøgtidsgudstenesteDåp, Nattverd,
NyttårsaftanBjerkreim kyrkjeGudsteneste
Kristi openberringsdagsoknetIkkje gudsteneste
2. sundag i openberringstidaBjerkreim kyrkjeHøgmesseDåp muligNattverd,
3. sundag i openberringstidaIvesdal kyrkjeFamiliegudstenesteBibel 6. klassetrinn
4. sundag i openberringstidaBjerkreim kyrkjeFamiliegudstenesteBibel 6. klassetrinn Dåp mulig
  •  10. sundag i treeiningstida, Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp,
  •  11. sundag i treeiningstida, Høgmesse i Ivesdal kyrkje, Dåp, Nattverd, Ved sokneprest emeritus Oddmund Bruntland
  •  12. sundag i treeiningstida, Ikkje gudsteneste i soknet, Månedsfri 6/10
  •  13. sundag i treeiningstida, Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Utdeling 6-års bøker
  •  Vingardssundag / 14. sundag i treeiningstida, Gudsteneste i Vikeså Misjonshus,

Ulike artikler som har med gudstenestene å gjøre

Les alle saker om gudstenestene våre i arkivet