Velkommen til gudsteneste i Bjerkreim kyrkjelyd

Gudstenestene våre er varierte og inkluderande. Me legg vekt på at det skal være enkelt å delta uansett om du er besøkande, ung, gammel, kyrkjevant eller -uvant.

For å få ein oversikt over når og kva slags gudstenester me har planlagt framover har me laga til ein gudstenesteoversikt. Denne oversikten kan være god å bruke både for deg som plalegg dåp, nattverdsgang eller elles lurer på kva slags gudstenestepreg den enkelte gudstenestefeiringa har. Den vil også være ein uvurderlig hjelp for dei som planlegg andre kristne aktiviteter i bygda (me har langvarig tradisjon i Bjerkreim for å samarbeidd som unngår å leggje opp til konkurrerande arrangement.

Bjerkreim Kyrkjelyd
Bjerkreim Kyrkjelyd

Og her under er ei listeoversikt over gudstenestene framover:

KyrkjeåretDato/tidStedOfferTypeNotaterDåp/nattverd
10. søndag i treenighetstidensoknetIkkje gudsteneste
11. søndag i treenighetstidensoknetIkkje gudsteneste
12. søndag i treenighetstidenBjerkreim kyrkjeTrusopplæringaFamiliegudsteneste6 års bøker 50 års konfirmanterDåp,
13. søndag i treenighetstidenVikeså MisjonshusNormisjonHøgmesse6 års bøkerNattverd,
Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstidenIvesdal kapellMisjonsprosjektetHøgmesseDåp, Nattverd,
15. søndag i treenighetstidensoknetIkkje gudsteneste
16. søndag i treenighetstidenBjerkreim kyrkjeKonfirmantarbeidetGudstenesteGospelmesse KonfirmantpresentasjonDåp,
17. søndag i treenighetstidenSamfunnshusetFamiliegudstenesteBjerkreimsmarken
18. søndag i treenighetstidensoknetIkkje gudsteneste
19. søndag i treenighetstidenBjerkreim kyrkjeSambolabo prosjektetG3 gudstenesteHausttakkefest Sam. arb. BygdekvinneneDåp,
Lørdag før 20. søndag i treenighetstidenBjerkreim kyrkjeKonfirmasjonsgudsteneste
20. søndag i treenighetstidenVikeså MisjonshusMisjonsprosjektetHøgmesseNattverd,
Lørdag før bots og bønnedagBjerkreim kyrkjeKonfirmasjonsgudsteneste
Bots- og bønnedagBjerkreim kyrkjeBjerkreim søndagsskulelagFamiliegudstenesteSøndagsskulens Dag 4 års bøkerDåp,
MinnedagBjerkreim kyrkjeGudstenesteMinnegudsteneste
23. søndag i treenighetstidenIvesdal kapellMisjonsprosjektetHøgmesseDåp, Nattverd,
24. søndag i treenighetstidenBjerkreim kyrkjeTrusopplæringaFamiliegudstenesteLys Vaken helgDåp,
Domssøndag / Kristi kongedagsoknetIkkje gudstenesteKRIK Cup gudsteneste
1. sundag i adventstidaBjerkreim kyrkjeTrusopplæringaFamiliegudstenesteTårnagenthelgDåp,
2. sundag i adventstidaBjerkreim kyrkjekonfirmantarbeidetGudstenesteLysmesse
3. sundag i adventstidaBjerkreim kyrkjeNMSHøgmesseDåp, Nattverd,
4. sundag i adventstidaBjerkreim kyrkjetrusopplæringaJulekonsert kl. 18.30.
JulaftanIvesdal kapellMisjonsprosjektet
JuledagBjerkreim kyrkjeIndremisjonsforbundet i RogalandGudstenesteHøgtidsgudsteneste
NyttårsaftanBjerkreim kyrkjeGudstenesteMidnattsgudsteneste
Kristi openberringsdagBjerkreim kyrkjeHøgmesse
2. sundag i openberringstidasoknetIkkje gudsteneste
3. sundag i openberringstidaVikeså MisjonshusGudsteneste
4. sundag i openberringstidaIvesdal kapelltrusopplæringaFamiliegudstenesteBibler til 6. klassetrinnDåp,
SåmannssundagBjerkreim kyrkjetrusopplæringaG3 gudstenesteBibel til 6. klassetrinnDåp, Nattverd,
Kristi forklåringsdagBjerkreim kyrkjeHøgmesseDåp, Nattverd,
FastelavnssundagVikeså MisjonshusGudstenestesoknets årsmøte etter gudstenesta
1. sundag i fastetidasoknetIkkje gudsteneste
2. sundag i fastetidaBjerkreim kyrkjeGudstenesteGospelmesse
3. sundag i fastetidaBjerkreim kyrkjeHøgmesseDåp, Nattverd,
4. sundag i fastetidaVikeså MisjonshustrusopplæringaFamiliegudstenesteDiplom dåpsskulen
Maria bodskapsdagsoknetIkkje gudsteneste
PalmesundagIvesdal kapellGudstenesteLek gudsteneste. Konfirmant weekend Ognatun
SkjærtorsdagBjerkreim kyrkjeGudstenesteSkriftemålsgudstenesteNattverd,
LangfredagIvesdal kapellGudstenestePasjonsgudsteneste
PåskedagBjerkreim kyrkjeGudstenesteHøgtidsgudstenesteDåp, Nattverd,
2. sundag i påsketidaIvesdal kapellHøgmesseDåp, Nattverd,
3. sundag i påsketidaVikeså MisjonshusGudsteneste
4. sundag i påsketidasoknetIkkje gudsteneste
5. sundag i påsketidaFamiliegudstenesteSamarbeid med sundagsskulane. Avslutningstur . Sted?
6. sundag i påsketidasoknetIkkje gudsteneste
HelgetorsdagOmsorgsenteretGudsteneste
Sundag før pinseIvesdal kapellHøgmesseDåp, Nattverd,
17. maiBjerkreim kyrkjeFamiliegudsteneste
PinsedagBjerkreim kyrkjeKonfirmasjonsgudsteneste
TreeniningssundagBjerkreim kyrkjeKonfirmasjonsgudsteneste
2. sundag i treeiningstidaIvesdal kapellKonfirmasjonsgudsteneste
3. sundag i treeiningstidaVikeså MisjonshusG3 gudsteneste
4. ssundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeGudstenesteTur etter gudstenestaDåp, Nattverd,
5. sundag i treeiningstidasoknetIkkje gudstenesteFerieavvikling
Aposteldagen / 6. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeGudstenesteLek gudsteneste eller vikarprest
7. sundag i treeiningstidasoknetIkkje gudstenesteFerieavvikling
8. sundag i treeiningstidaIvesdal kapellGudstenesteLek gudsteneste eller vikarprest
9. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeHøgmesse
10. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeHøgmesseDåp, Nattverd,
11. sundag i treeiningstidaIvesdal kapellHøgmesseDåp, Nattverd,
12. sundag i treeiningstidasoknetIkkje gudstenesteMånedsfri 6/10
13. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeFamiliegudstenesteUtdeling 6-års bøker
Vingardssundag / 14. sundag i treeiningstidaVikeså MisjonshusGudsteneste
15. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeGudstenesteGospelmesse. Konfirmantpresentasjon og 50 års konfirmanter
16. sundag i treeiningstidasoknetIkkje gudstenesteMånedsfri 7/10
17. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeFamiliegudstenesteSundagsskulens Dag. 4-års bøker
18. sundag i treeiningstidaSamfunnshusetGudstenesteMarkensgudsteneste. Sjekk dato og kl. med komiteen
19. sundag i treeiningstidasoknetIkkje gudstenesteMånedsfri 8/10. Skulens høstferie??
20. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeG3 gudstenesteLys Våken helgNattverd,
21. sundag i treeiningstidaVikeså MisjonshusGudsteneste
22. sundag i treeiningstidaIvesdal kapellHøgmesseDåp, Nattverd,
Bots– og bønedagBjerkreim kyrkjeFamiliegudstenesteTårnagenthelg
MinnedagBjerkreim kyrkjeGudsteneste
25. sundag i treeiningstidasoknetIkkje gudstenesteMånedsfri 9/10
Domssundag / Kristi kongedagBjerkreim kyrkjeHøgmesseDåp, Nattverd,
1. sundag i adventstidaVikeså MisjonshusGudstenesteKulturdagen
2. sundag i adventstidaBjerkreim kyrkjeGudstenesteLysmesse kl. 19.30.
3. sundag i adventstidaBjerkreim kyrkjeG3 gudsteneste
4. sundag i adventstidaBjerkreim kyrkjeJulekonsert kl. 18.30. (Sjekk tid)
JulaftanIvesdal kapellFamiliegudsteneste
JuledagBjerkreim kyrkjeGudstenesteHøgtidsgudstenesteDåp, Nattverd,
NyttårsaftanBjerkreim kyrkjeGudstenesteNyttårsgudsteneste kl. 23.00.
  •  10. søndag i treenighetstiden, Ikkje gudsteneste i soknet,
  •  11. søndag i treenighetstiden, Ikkje gudsteneste i soknet,
  •  12. søndag i treenighetstiden, Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp, 6 års bøker 50 års konfirmanter
  •  13. søndag i treenighetstiden, Høgmesse i Vikeså Misjonshus, Nattverd, 6 års bøker
  •  Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden, Høgmesse i Ivesdal kapell, Dåp, Nattverd,

Ulike artikler som har med gudstenestene å gjøre

Les alle saker om gudstenestene våre i arkivet