Velkommen til gudsteneste i Bjerkreim kyrkjelyd

Gudstenestene våre er varierte og inkluderande. Me legg vekt på at det skal være enkelt å delta uansett om du er besøkande, ung, gammel, kyrkjevant eller -uvant.

For å få ein oversikt over når og kva slags gudstenester me har planlagt framover har me laga til ein gudstenesteoversikt. Denne oversikten kan være god å bruke både for deg som plalegg dåp, nattverdsgang eller elles lurer på kva slags gudstenestepreg den enkelte gudstenestefeiringa har. Den vil også være ein uvurderlig hjelp for dei som planlegg andre kristne aktiviteter i bygda (me har langvarig tradisjon i Bjerkreim for å samarbeidd som unngår å leggje opp til konkurrerande arrangement.

Bjerkreim Kyrkjelyd
Bjerkreim Kyrkjelyd

Og her under er ei listeoversikt over gudstenestene framover:

KyrkjeåretDato/tidStedOfferTypeNotaterDåp/nattverd
3. sundag i påsketidaVikeså MisjonshusIsraelsmisjonenGudsteneste
4. sundag i påsketidasoknetIkkje gudsteneste
5. sundag i påsketidaFamiliegudstenesteSamarbeid med sundagsskulane. Avslutningstur . Sted?
6. sundag i påsketidasoknetIkkje gudsteneste
HelgetorsdagOmsorgsenteretGudsteneste
UngdomsgudstenesteDigitalUngdomsgudstenesteSamarbeid med BKU
Sundag før pinseIvesdal kyrkjeHøgmessemulighet for dåp
17. maiBjerkreim kyrkjeFamiliegudsteneste
PinsedagBjerkreim kyrkjeGudstenesteHøgtidsgudsteneste - Forsongare: Sång Z
TreeniningssundagBjerkreim kyrkjeGudsteneste
2. sundag i treeiningstidaIvesdal kyrkjeGudstenestemulighet for dåp
3. sundag i treeiningstidaVikeså MisjonshusG3 gudsteneste
4. ssundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeGudstenesteTur etter gudstenesta - mulighet for dåp
5. sundag i treeiningstidasoknetIkkje gudstenesteFerieavvikling
Aposteldagen / 6. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeGudstenesteLek gudsteneste eller vikarprest
7. sundag i treeiningstidasoknetIkkje gudstenesteFerieavvikling
8. sundag i treeiningstidaIvesdal kyrkjeGudstenesteLek gudsteneste eller vikarprest
9. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeHøgmesse
10. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeHøgmesseDåp, Nattverd,
11. sundag i treeiningstidaIvesdal kyrkjeHøgmesseDåp, Nattverd,
12. sundag i treeiningstidasoknetIkkje gudstenesteMånedsfri 6/10
13. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeFamiliegudstenesteUtdeling 6-års bøker
Vingardssundag / 14. sundag i treeiningstidaVikeså MisjonshusGudsteneste
15. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeGudstenesteGospelmesse. Konfirmantpresentasjon og 50 års konfirmanter
16. sundag i treeiningstidasoknetIkkje gudstenesteMånedsfri 7/10
Torsdag 16.09.Bjerkreim kyrkjeGudstenesteSamtalegudsteneste
Laurdag 18.09.Bjerkreim kyrkjeKonfirmasjonsgudsteneste
Laurdag 18.09.Ivesdal kyrkjeKonfirmasjonsgudsteneste
17. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeFamiliegudstenesteSundagsskulens Dag. 4-års bøker
18. sundag i treeiningstidaSamfunnshusetGudstenesteMarkensgudsteneste. Sjekk dato og kl. med komiteen
Laurdag 02.10.Bjerkreim kyrkjeKonfirmasjonsgudsteneste
Laurdag 02.10.Bjerkreim kyrkjeKonfirmasjonsgudsteneste
19. sundag i treeiningstidaBjerkreim kyrkjeG3 gudstenesteHausttakkefest
20. sundag i treeiningstidaIkkje gudsteneste
21. sundag i treeiningstidaVikeså MisjonshusGudsteneste
22. sundag i treeiningstidaIvesdal kyrkjeHøgmesseDåp, Nattverd,
Bots– og bønedagBjerkreim kyrkjeFamiliegudstenesteTårnagenthelg
MinnedagBjerkreim kyrkjeGudsteneste
25. sundag i treeiningstidasoknetIkkje gudstenesteMånedsfri 9/10
Domssundag / Kristi kongedagBjerkreim kyrkjeFamiliegudstenesteLys VakenDåp, Nattverd,
1. sundag i adventstidaVikeså MisjonshusGudstenesteKulturdagen
2. sundag i adventstidaBjerkreim kyrkjeGudstenesteLysmesse kl. 19.30.
3. sundag i adventstidaBjerkreim kyrkjeG3 gudsteneste
4. sundag i adventstidaBjerkreim kyrkjeJulekonsert kl. 18.30. (Sjekk tid)
JulaftanIvesdal kyrkjeFamiliegudsteneste
JuledagBjerkreim kyrkjeGudstenesteHøgtidsgudstenesteDåp, Nattverd,
NyttårsaftanBjerkreim kyrkjeGudsteneste
  •  3. sundag i påsketida, Gudsteneste i Vikeså Misjonshus,
  •  4. sundag i påsketida, Ikkje gudsteneste i soknet,
  •  5. sundag i påsketida, Familiegudsteneste i , Samarbeid med sundagsskulane. Avslutningstur . Sted?
  •  6. sundag i påsketida, Ikkje gudsteneste i soknet,
  •  Helgetorsdag, Gudsteneste i Omsorgsenteret,

Ulike artikler som har med gudstenestene å gjøre

Les alle saker om gudstenestene våre i arkivet