Velkommen til gudstjeneste 4. søndag i fastetida kommende søndag 19.3. G3 gudsteneste i Vikeså Misjonshus med nattverd. SångZ er med som forsangere.

Etter gudstjenesten blir det årsmøte i soknet og alle er velkommen til å delta.

Sakliste:

  1. Val av ordstyrar
  2. Val av referent og to til å signere protokoll
  3. Årsmelding og rekneskap 2022
  4. Fastsetjing på tal medlemmer i Bjerkreim sokneråd etter kyrkjevalet 2023
  5. Eventuelt

Last ned årsmeldingen her: